CATHERINE CLOVER  
Close this window
 
    Exegesis audio 01  
 
   
 
   
 
   
       
    Audio I Catherine Clover: Recording the Herring Gulls on Folkestone Harbour, UK (2008) Excerpt duration 22”  
       
   

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
       
Close this window
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Corvus corvix, Corvus corvix, Corvus corvix, Corvus albicollis,